ที่มาของเวปตราชูดอทคอมเกิดจากความต้องการให้เกิดศูนย์กลางของวิชาชีพนักกฎหมาย บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อกลางอันดับต้นๆในสังคม การที่ได้มีศูนย์กลางแห่งนี้ นอกจากทุกท่านจะได้แลกเปลี่ยนสอบถามความคิดเห็นด้านต่างๆ แล้ว ยังสามารถนำไปสู่การร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนผ่านกระดานช่าวออนไลน์ หรือ การนัดหมายพบปะทำกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม เหตุที่เน้นด้านนี้ เพราะวิชากฎหมายเป็นวิชาเพื่อสังคม ดังนั้น เราในฐานะที่ทำงานทางด้านวิชาชีพกฎหมาย อันรวมถึงนักศึกษาวิชากฎหมาย  ควรพึงระลึกถึงหลักดังกล่าวอยู่เสมอ

และเหตุที่เลือกสัญลักษณ์ตราชู เป็นชื่อและสัญลักษณะประจำเวป ก็เนื่องจาก ตราชู เป็นสัญลักษณ์ของวิชากฎหมาย และเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ยุติธรรม อันเป็นหลักวิชาชีพกฎหมายที่ทุกคนพึงปฏิบัติ

เวปไซต์ตราชูดอทคอม จึงใคร่ขอทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์นักกฎหมายไทย แห่งนี้ เพื่อให้เกิดชุมชนบริสุทธิ์ ยุติธรรม บนโลกออนไลน์แห่งนี้ต่อไป

ขอบพระคุณครับ
ทนายเจม
apclaw@gmail.com
3 มกราคม 2554

[ กลับ ]

Untitled Document
:: ผู้สนับสนุนตราชูดอทคอม ::